Metropolian Ammattikorkeakoulu


Matti Rantala

projektipäällikkö

050 - 348 5301

matti.rantala(at)metropolia.fi


Milla Laasonen

tiedottaja/tuottaja

040 - 184 2443

milla.laasonen(at)metropolia.fi


Päivi Keränen

projektisuunnittelija (projektihallinto)

020 - 783 5051

paivi.keranen(at)metropolia.fi


Jussi Linkola

projektisuunnittelija (työelämäyhteistyö)

020 - 783 5452

jussi.linkola(at)metropolia.fi

Projektista vastaa Metropolia AMK, osatoteuttajat ovat HAMK ammattillinen opettajakorkeakoulu ja Fakiirimedia Oy. VOIMAA on kolmivuotinen tutkimus- ja kehittamishanke, jota rahoittaa Etelä-Suomen lääninhallitus Euroopan sosiaalirahaston varoin.

Projektin aihealueita ovat sosiaalinen media, ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus, urakehitys esimies- ja asiantuntijatehtäviin ja työnantajaselvitys.