VOIMAA-HANKKEEN JULKAISUT

Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus
Kokemuksia ammattikorkeakoulun luovilta aloilta

 Lataa ilmainen julkaisu (pdf)

Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus on kirjoituskokoelma ammattikorkeakoulun luovien alojen opettajien ja opiskelijoiden kulttuurienvälisistä kokemuksista.

Artikkelit pohtivat, miten kulttuurierot vaikuttavat yksilöön oppijana ja toisaalta, miten monikulttuurisuus ammattikorkeakoulussa kasvattaa henkilökohtaistamisen ja tutoroinnin tarvetta. Teos on opettajien, ohjaajien ja oppijoiden kohtaamisen paikkoja ja tapoja tutkiva julkaisu, joka antaa eväitä tutorointiin, osaamisen arviointiin ja oppimisen ohjaukseen. Kirjasta löytyy käytännön vinkkejä kulttuurienvälisen ymmärryksen kasvattamiseen ja aitoon vuorovaikutukseen.

Matti Rantalan toimittama, VOIMAA-hankkeen ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyönä tuotettu julkaisu "Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus - Kokemuksia ammattikorkeakoulun luovilta aloilta" on jokaisen ammattikorkeakoulussa toimivan opettajan, tutorin ja opintojen ohjaajan opas monien kulttuurien ympäristöön.

- - -

Voihan wiki – käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä hanketyössä

 Lataa ilmainen julkaisu (pdf)

Mikrokirja kokoaa huomioita wikin ja muun sosiaalisen median käytön kokemuksista hanketyöskentelyssä.

Tiiviiden mikroartikkelien lähestymistapa on yksityisestä yleiseen. Osa kirjoituksista on hyvin henkilökohtaisia ja subjektiivisia ja ne laajentuvat VOIMAA-hankkeen kokemuksista ja muutamasta muusta käytännön tapauksesta, huomioihin ja analyysiin sosiaalisen median käytöstä yleisesti.

- - -

Samalle viivalle
Selvitys metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- ja työnjohtotehtäviin

 Lataa ilmainen julkaisu (pdf)

Anja Rouhuvirran laatiman selvityksen näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen.

Selvityksen nimi liittyy monen vastaajan mainintaan kaikkien työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta koulutuksessa - yhden vastaajan sanoin: Maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat yrityksessämme täysin samalla viivalla kuin muutkin. Otsikko viittaa toisaalta kysymykseen, tarvitaanko ehkä joskus myös lisäkoulutusta, jotta muualta tullut henkilö pääsisi samalle viivalle maassa syntyneiden, kasvaneiden ja koulut käyneiden työtovereidensa kanssa.

- - -

Puurtajasta uranuurtajaksi
Uusia väyliä maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin ja urakehitykseen

 Lataa ilmainen julkaisu (pdf)

Puurtajasta uranuurtajaksi on moniääninen artikkelikokoelma VOIMAA-hankkeen aikana saaduista kokemuksista ja siinä kehitetyistä käytännöistä maahanmuuttajien urakehityksen edistämiseksi.

Milla Laasosen ja Päivi Keräsen toimittama teos on matkakertomus monitahoiseen tematiikkaan. Aloitamme aivan uran alkumetreiltä kartoittamalla uusia väyliä ammattikorkeakouluopintoihin ja etenemme työelämän nykytilanteeseen sekä maahanmuuttajien mahdollisuuksiin edetä urallaan asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Matkaa ryydittävät poiminnat kansainvälisten konferenssien ja tapaamisten annista. Viimeisenä sukellamme yhteisöllisen median aarteisiin ja ansoihin.

Teos antaa eväitä sekä ammattikorkeakoulujen opettajille ja ohjaustehtävissä toimiville että henkilöstön kehittämisen parissa toimiville. Kirjasta löytyy käytännön vinkkejä amk-opintoihin valmentavien koulutusten järjestämiseen, oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen.


VOIMAA-HANKE MUISSA JULKAISUISSA

Taitoerot avoimen suunnittelun haasteena (Linkola, J.)
Teoksessa: Kokkonen, J. & Linkola, J. (toim.) 2010. Opetuksen avoin suunnittelu. Metropolia: Helsinki 44-47

Valmentava koulutus ammattikorkeakouluun – valmentaako VALMA opintoihin? (Mäkeläinen, P., Tamminen, T. & Metsänen, R.)
Teoksessa: Metsänen, R & Matinheikki-Kokko, K (toim.) 2011. Lokaaleja ja globaaleja kohtaamisia sosiaali- ja terveysalalla. HAMK: Hämeenlinna

Ketään ei voi pakottaa? Kokemuksia wikin käytöstä työyhteisössä (Keränen, P. & Laasonen, M.)
Teoksessa: Aaltonen-Ogbeide, T; Saastamoinen, P; Rainio, H & Vartiainen, T (toim.) Silmät auki sosiaaliseen mediaan., Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2011, 166-178