VOIMAA kysyy, kuinka helpottaa maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin pääsyä ja työelämässä olevien maahanmuuttajien urakehitystä. Hankkeen eri toimissa käytetään sosiaalisen median työkaluja. Jokainen aiheesta kiinnostunut voi osallistua hanketoimintaan VOIMAA -wikissä! Wiki on projektin avoin työtila, jossa projektitoimijat tekevät kehitystyötä yhdessä muiden kiinnostuneiden kanssa.

Suunnittelemme ammattikorkeakouluopintoihin valmentavia koulutuksia yhdessä opettajien ja henkilöstön kanssa. Luomme henkilöstönkehittämiskokonaisuuksia työyhteisöjen tarpeista lähtien. Laadimme selvityksen metropolialueen työnantajien kiinnostuksesta maahanmuuttajien rekrytointiin - ja sen esteisiin.

VOIMAA on kolmivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke, jota rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston varoin. Päätoteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat: HAMK ammattillinen opettajakorkeakoulu ja Fakiirimedia Oy.